Лечебния процес от напътствието до самостоятелната работа

Процеса на лечение е серия от действия съчетани с осъзнаване, което води до промяна в начина на живот. Този път понякога е много дълъг и в него може да ни е нужна голяма мотивация, търпение и средства, които може да са не само физически, а времеви. 

Смисълът на едно лечение е да доведе до осъзнаване, което от своя страна да ни насочи да тръгнем по нашия път и начина на живот, който ще ни доведе да развием по-добрата ни страна. А това от своя страна води да сме по-здрави и щастливи във всеки един момент от живота ни.

Лечението не е процес, в който да спрем просто болката за да нямаме дискомфорт. Болката ни води до належащата нужда да стигаме до даден проблем, който ни тормози, защото сме объркали нещо по пътя си. Или просто живеем живота на някой друг. Това може да е модел от семейството, приятели, колеги, общество или по-общо на човека.

Това не означава да бъдем бунтари, да се инатим или да отричаме. Нужно е просто да достигнем до момент на осъзнаване, който променя всичко останало. Понякога този процес преминава предимно през приемането и свързване с това, което ни пречи, за да го разберем и да не го ползваме повече.

Работа чрез една или друга практика може да ни покаже и заведе към точно това осъзнаване. Практиките са методики оформени от човека в следствие на личния опит, който е довел до осъзнаване (излекуване и намиране на личния път). Когато тръгнем да работим с дадена практика е важно да се доверим на този опит и да тръгнем по пътя, който ни е подготвен. Има стъпки, които някой е опитал преди нас и е разбрал, кои от тях работят най-добре за конкретен резултат.

Има множество опит по целия свят, който води точно до това. В този процес помагат така наречените от нас учители, лечители, шамани …, които ни хващат за ръка и ни водят. Избирайте ги с вашата сетивност и се учете от техния опит и техния път. Те могат да бъдат наши помощници, а не протези.

Целта е в един момент, дори в процеса докато лечителя ви, ви води е да започнете и сами да си помагате. Тук образа на добре известния герой от приказките Барон Мюнхаузен, който попадайки в блатото се хваща за косата се изважда сам. 

Участвайте в процеса, който вашият учител – лечител ви води и се подсещайте, че точно на това се учим да живеем осъзнато и ако затънем да приложим наученото да се измъкнем. А човека, който ни помага в този процес ще помогне само ако ние опитаме да се спасим сами. Нали точно заради това сме го потърсили, нали точно ние сме правили опит да се свържем с него.

Add Comment