Лечебния процес от напътствието до самостоятелната работа

Лечебния процес от напътствието до самостоятелната работа

Процеса на лечение е серия от действия съчетани с осъзнаване, което води до промяна в начина на живот. Този път понякога е много дълъг и в него може да ни е нужна голяма мотивация, търпение и средства, които може да са не само физически, а времеви.  Смисълът на едно лечение е да доведе до осъзнаване, което от своя страна да…