Техниката за интегриране на мозъка (TIC) е революционна и иновативна невротерапия, която се състои от прилагане на техники в акупресурни точки, за да се оптимизират функциите , като се позволи по-добра комуникация и редуване на двете полукълба. Взема предвид принципите на приложната физиология и кинезиология, това лечение е неинвазивно, помага за „реинтегриране“ на мозъчната функция, откъдето идва и името му.

Церебралната интеграционна терапия е широко използвана поради успеха, който е постигнала при подобряване на трудностите при учене, паметта , вниманието , емоционалната регулация и главно проприоцепцията.

Терапия за мозъчна интеграция и управление на стреса

Как TIC помага за справяне със стреса? Когато човек е подложен на голямо количество стрес, се отделя кортизол, който активира симпатиковата нервна система. Лимбичните и предните церебрални региони са много чувствителни към хормоните, отделяни от стреса, което води до промени в невробиохимията, както може да се види в:

 • Остър стрес : реакциите на този вид стрес включват различни области на мозъка като префронталната кора, амигдалата, хипокампуса и хипоталамуса.
 • Хроничен стрес : невротрансмитерите и системните хормони взаимодействат, за да предизвикат функционални и структурни промени. TIC позволяват да се възползваме от адаптивната пластичност в мозъка, която възниква от самия хроничен стрес.

Чрез използването на терапия за мозъчна интеграция, тонът на емоционалната информация, която идва от амигдалата, може да бъде „отслабен“ , като по този начин спомага за намаляване на предупредителната тревожност и катастрофалните мисли; на свой ред нивата на стрес, телесна тревожност и емоционален дискомфорт започват да намаляват, отстъпвайки място на когнитивно преструктуриране, което ще позволи по-адаптивна и функционална реакция.

Някои състояния, лекувани с добра прогноза чрез  ТЕРАПИЯ ЗА МОЗЪЧНА ИНТЕГРАЦИЯ (TIC)

 • Разстройство с дефицит на вниманието (ADHD)
 • Разстройства от аутистичния спектър (ASD)
 • Проблеми с ученето
 • Подобрете уменията за четене и писане
 • Дислексия
 • Двигателна координация
 • Някои наранявания на главата и мозъчни травми (освен когато има органично увреждане на мозъка и са включени критични области на мозъка).
 • Дисфункция в комуникацията на corpus callosum
 • Дисфункция на сензорната обработка
 • Тревожни разстройства
 • „Паник атаки“ или криза на страдание
 • Страхове и фобии
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)
 • Жертви на малтретиране и насилие
 • За преодоляване на травми, раздели и битки
 • Липса на емоционална регулация
 • Безсъние
 • Тревожност, гняв и управление на стреса
 • Депресия
 • Хронична болка

Какво е травма?

Това е много силен емоционален шок, който предизвиква прекъсване в начина на функциониране и в идентичността. Човек чувства, че е изправен пред ситуация на психологическа или физическа заплаха , от която не може да избяга или да се защити и където ресурсите му са претоварени.

Травмите могат да се дължат на много причини:

 • Природни бедствия, войни, принудителни географски премествания, внезапна материална загуба, изнасилване, сексуално насилие, насилствени действия, смъртни случаи (на свидетели), физически или психологически атаки, свидетели на трагедия, публично унижение.
 • Мобинг и тормоз, трудов, училищен, сексуален, семеен или партньорски тормоз.
 • Съкращения, финансови сътресения, изключения от всякакъв вид.
 • Изгубени: на любим човек, на афективна връзка на форма на живот, неизлечими болести.
 • Релационни травми: изневери, малтретиране на двойката, родители, сексуално насилие в семейството или от други хора, злоупотреба с власт, емоционално или физическо изоставяне, постоянно унижение, дисфункционална или амбивалентна привързаност, любовни отношения с психопатични и токсични личности, взаимоотношения на зависимост .

Мозъкът и тялото имат способността да съхраняват спомени за физическа болка и емоционална болка и чрез TIC дискомфортът може да бъде облекчен, тъй като чрез повторна обработка е по-лесно за хората да освободят травматичните и болезнени спомени и свързаната с тях емоционална опаковка. Тези събития могат да допринесат за баланса и благосъстоянието на човека чрез промяна на неадаптивните емоционални и физически реакции, които хората обикновено показват.

При кои заболявания TIC не показва ефективност?

Пациентите с обучителни затруднения, причинени от придобито мозъчно увреждане (ACD), представят промяна в енцефаличните структури и това се отразява във физическото, когнитивното, поведенческото и емоционалното функциониране.

Субекти с тежка затворена черепно-мозъчна травма , която причинява висок процент на смъртност и инвалидност в развитите страни, не са показали подобрение с TIC, нито тези индивиди, чиито състояния предполагат органично увреждане на мозъка в критични области, това може да се случи, когато те представят висока степен на тежест поради травма на главата, аноксия или хипоксия, мозъчни тумори, мозъчно-съдови инциденти и гърчове, за да назовем само няколко.

Въпреки това, когато увреждането е в център на некритични функции и засегнатите области не са много големи, по-скоро малки, мозъкът, благодарение на невероятната си пластичност, може да намери начини да обработи получената информация, опитвайки се да „компенсира“ щетите по някакъв начин, за да изпълняват обичайните си функции, въпреки че много пъти и в зависимост от органичните увреждания в мозъка, тяхното представяне е намалено, те могат да се възползват от техниката за интегриране на мозъка като допълнение към тяхното лечение.

Когато няма органични увреждания на мозъка, пациентите с обучителни затруднения са показали подобрение с техниката за интегриране на мозъка. В тези случаи функцията на хипокампа може да бъде подобрена чрез прилагане на техники за „форматиране“ и чрез акупресура , резултатите при картографиране на невроизобразяване и психометрични оценки след протокола отразяват възстановяване или подобрение.

Бурни травмиращи спомени

Прилагането на техники за мозъчна интеграция (TIC) позволява по-добра междухемисферна комуникация, коригира когнитивните изкривявания на невробиологично ниво, подобрява вътрешната система за обработка, води мозъка до състояние на адаптивна саморегулация, интензивни емоционални реакции към смущаващи събития или тяхната памет, тъй като понякога спомените могат да бъдат толкова интензивни, че да замъглят преценката и да изразходват много енергия, да повлияят на вземането на решения, дори да парализират човека или да го накарат да изпадне в нефункционално избягващо поведение, чрез TIC е възможно да се намали негативното въздействието и соматичните реакции, които е желателно да бъдат модифицирани, извършвайки когнитивно пренасочване.

TIC за развитие на паметта и други умения

Клиентите показват по-лесно запомняне на думи с правилното им изписване, разбиране при четене, за научаване на таблици за умножение, те проявиха нормален диапазон в слуховата функция на краткосрочната памет. Резултатите могат да се видят за кратко време, проучванията показват, че ползите също са трайни и могат да се поддържат.

Това позволява на деца и възрастни с проблеми с вниманието, ученето и паметта (главно) да подобрят представянето си. За много пациенти възстановяването на хипокампуса означава връщане или включване в академичен и трудов живот на регулярна основа, както и други дейности, които изискват проприоцепция, като например игра на баскетбол.

Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

Деца, диагностицирани или погрешно диагностицирани с хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието (ADHD), които са използвали метилфенидат в продължение на години за лечение на своята хиперактивност, успяват да спрат, техниките за интегриране на мозъка (TIC) помогнаха да се намалят негативните ефекти от спирането на лекарството и да се подобрят техните „проблеми“ с дисциплина и хиперактивност.

Хората с ADHD, които са получили лечение с техники за мозъчна интеграция, показват подобрение в разбирането : между причина и следствие, математика, четене и концепции , както и по-добро визуализиране, запаметяване, изписване на думи или “ правопис “ и добро изпълнение на поредица от инструкции дадено от невротерапевта.

Разстройство с дефицит на вниманието (ADD) и TIC

Изследване, проведено от Susan McCrossin с хора, страдащи от ADD, показа подобрения в когнитивно изискващите задачи, развитие на способността за разсъждение и прилагане на адаптивни стратегии за решаване на проблеми, при клиенти, които са получили лечение с техники за мозъчна интеграция (TIC). ); При пациенти с ADD префронталната активност обикновено е намалена; въпреки това, благодарение на техниката за интегриране на мозъка, се наблюдава увеличаване на префронталната активност, необходима за вземане на решения и планиране .

Друго проучване при пациенти с разстройство с дефицит на вниманието (ADD), след следване на протоколите с техниката за интегриране на мозъка (TIC) показа подобрения в тяхното разбиране при четене, в началото на експеримента те представят от нула до 33% в разбирането при четене и след лечението с мозъчна интеграционна терапия успяха да достигнат 100% от него.