Кинезиологията е наука за движенията в човешкото тяло. Метод на алтернативната медицина, който служи за диагностика и лечение. Чрез различни подходи се дава оценка на различни аспекти в човешкото здраве. В основата стои мануалното мускулно тестване. Приложната кинезиология се разглежда като метод за диагностика и лечение на алтернативната медицина. Практикуващият приложна кинезиология открива дисбаланс в даден мускул, след което целта му е да открие защо този мускул не функционира правилно и как може този дисбаланс да се коригира.

Кинезиологията е чудесен метод за балансиране емоционално и енергийно, което от своя страна ще се отрази на физическото ни тяло. С него можем с лекота да си помогнем да се справяме със стрес от всякакъв характер, както и да изградим по-добра връзка със самите себе си и да се вслушаме във вътрешния ни глас. В нашето забързано и много стресирано ежедневие често забравяме, че ние сме една много специална и уникална комбинация от дух, емоции и тяло.

Чрез приложната кинезиология може да се открие не само заболяване на физиологично или психологично ниво, а може да се тестват и различни препарати и продукти от ежедневието и съответно да се провери дали са подходящи за тялото според неговата реакция. Приложната кинезиология се използва за лечение на проблеми в ранен стадий или в случаите, когато конвенционалната медицина не може да се справи, каквито са хроничната умора или заболяванията, причинени от околната среда.

Нашите мускули са свързани с различни енергийни канали. Множество групи мускули могат да бъдат тестувани и по този начин да се обхване цялостната енергийна картина на човека, който преминава през кинезиологичен енергиен баланс. Мускулните тестове (независимо дали ще е специфична мускулна група или тест с цяло тяло) са много интересен инструмент за осъзнаване и вътрешна работа.

Какви хора избират метода кинезиология?

  • Хора, които усещат, че нещо ги блокира, им пречи и не знаят как да го преодолеят.
  • Хора, които искат баланс във всеки аспект на живота си.
  • Хора, които са отворени към алтернативни енергийни методи и обичат да експериментират и опитват нови начини.
  • Бизнес ориентирани хора, които имат ясни и конкретни цели и желаят да ги постигнат по-лесно и бързо.
  • Бизнесмени, желаещи по-добър баланс работа и личен живот, страдащи от бърнаут.
  • Търсещи, осъзнати хора, изпробвали множество други методи, които не са дали желания от тях резултат за справяне с дадена ситуция, емоционална травма или блокаж.
  • Хора, изправени пред нов етап в живота си – нова професия, проект, създаване на семейство и деца.
  • Хора, търсещи промяна в живота си.
  • Хора, преминаващи през труден етап в живота си.

*** При желание и нужда да направите кинезиологичен баланс за няколко различни цели и направления във вашия живот, можете се възползвате от пакетни услуги за 3, 5 или 10 баланса със специална отстъпка. Нараства броя на хора, които избират кинезиологията като техния метод за развитие, личностно израстване и себепознание, както и като начин за периодично “ревизиране” на целите и приоритетите си. Благодарение на своя инструментариум кинезиологията е адекватен и ефективен начин за периодично прилагане.