Енергийната диагностика на хора представлява радиестезично изледване, което се използва за анализ на енергийната система на тялото и на функциите му.

„Радиестезия се нарича способността на човека да чувства, усеща различни излъчвания, да „улавя“ сигнали от природните обекти, от живите същества и др.. А самото название произлиза от латинската radiato – излъчване, лъчеизпускане и гръцката aisthesis – чувство, усещане.“

На база на засечените излъчвания и техните параметри, може да се установят определени нарушения в енергетиката на човека, неговото здраве, негативна намеса от външни влияния и др.

Част от системите, които се замерват са:

  • храносмилателна сиатема
  • отделителна система
  • жлези
  • емоции
  • психична система
  • външни източници на влияние
  • енергийни центрове
  • и много други

След установяването на определено нарушение се дава предписание за това, как да влезете в хармония и да се чувствате по-добре, до пълното ви възстановяване. Предписанията за възстановяване се базират на различни методи за постигане на баланс и възстановяване на енергията ви, изключващи употребата на медикаменти.

>> ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ДИАГНОСТИКА <<

„Радиестезичните явления са известни от дълбока древност, от самото раждане на живите същества, но никой не може да каже къде, кога и как е била проведена първата „радиестезична“ операция. Историята е съхранила множество потвърждения на факта, че радиестезичният метод не е достояние на няколко древни цивилизации, а принадлежи на цялото човечество. …

Древните шумери ни подсказват чрез своите митове и рисунки, че са смятали подобни умения за божи дар. В гробниците на някои фараони са намирани махала, окачени и в действие отпреди повече от 5000 г. …

Цицерон е казвал, че учението да се борави с показващата пръчка е било пренесено в Рим от Египет 100 г. пр.н.е., а Вергилий (70-19 г. пр.н.е.) пък изтъквал, че тази пръчка е създавала богатства, лекувала болни и др. …“