RAFMOTION е резултат от 15 годишния ми опит във визуалната комуникация: реклама, кино, телевизия и социални мрежи.

Практиката ми е показала, че движещата се графика и добрата визия помага да получите по-добри резултати за вашия бизнес. По-ефективната визуална комуникация ще ви направи още по-успешни. Видеото освен на екраните вече е и със сериозно присъствие в Интернет пространството / facebook / youtube / google / instagram.

В работат си с мен можете да очаквате прецизни и креативни решения. Специално внимание и професионално отношение.